همکاری با ما


همکاری با ما

یکی از اهداف مهم پرشیا کدرز، همکاری با متخصصان و کارشناسان رشته های مختلف طراحی، مدیریت و نگهداری وبسایت ها است. از دوستانی که در زمینه های مختلف مربوط به “وب” ، “تهیه محتوا” و تمام رشته های مربوط به آن، تبحر دارند، دعوت به همکاری می نماییم. در نظر داشته باشید تکمیل این فرم و ارسال آن، نشانه تایید و قطعی بودن همکاری با شما نخواهد بود.